Šipky a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Mnozí si myslí, že pokud šipky nebyly přijaty do ČSTV (04.2007), nejsou tedy sportem. To je však hluboký omyl. Pouze nás největší z organizací, zabývající se sportem, zatím nepřijala. Uznání šipek za sport lze považovat tehdy, když některá ze státních organizací, v tomto případě MŠMT, které rozdělují finanční prostředky ze státního rozpočtu na podporu sportu, uzná za vhodné tento sport podpořit. Na ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy nás za sport považují.

MŠMT každoročně dotuje sport částkou přes 250 mil. KČ (2005,7). Z této sumy však šipky zatím získaly jen nepatrnou částku. Důvodem, proč šipky čerpaly v posledních letech minimální nebo žádnou finanční částku je, jak se zdá, nedostatečná aktivita vedení šipkového sportu. Zkrátka nedodání příslušných (i když velice složitých) formulářů. Poslední dobou probíhají v UŠO velké pozitivní změny. Doufejme že i v této oblasti.


Následují informace které jsme získali od MŠMT. Jsou to excelovské soubory obsahující bodové ohodnocení jednotlivých sportů a státní dotace. Sporty jsou hodnoceny např. podle počtu národních organizací, sportovních výsledků z několika minulých let, popularity atd. Některé sporty dostávají jen paušální příspěvek za medaile.

Pro zjednodušení jsme u každého roku uvedli, jak si vedly šipky, medaile za příslušný rok a pro srovnání několik jiných sportů.


1999

Šipky: až ve třetí kategorii sportů s 15 body na 93. místě (dotace - 34.000 KČ)
Medaile: MS SDWF Lloret de Mar (Španělsko) 1998 - ženy: 3. Drahuská Květa
Jiné sporty: 100. Go (4.000), 85. Bridž (81.000), 89. Akrobatický R&R (102.000), 102. Stolní hokej (168.000), 87. Kynologický sport (291.000), 35. Lukostřelba (449.000), 64. Taneční sport (725.000), 63. Kuželky (1.113.000), 50. Šachy (1.350.000), 44. Curling (1.272.000)


2000

Šipky: nejsou uvedeny
Medaile: nejsou informace
Jiné sporty: >81. Akrobatický R&R, Billiard, Kynologický sport, Metaná, Stolní hokej (24.000), 70. Radiový amatérský sport (120.300), 39. Lukostřelba (233.500), 45. Curling (261.300), 76. Taneční sport (344.100), 54. Šachy (830.900), 56. Kuželky (1.650.100)


2001

Šipky: na více než 92. místě (dotace - 30.000 KČ)
Medaile: ME EDU Riccione (Itálie) 2000 - družstva ženy: 3.místo
Jiné sporty: >92. Akrobatický R&R , Billiard, Kynologický sport, Stolní hokej (30.000), 79. Taneční sport (217.000), 67. Rádiový amatérský sport (230.400), 53. Lukostřelba (309.100), 57. Šachy (858.500), 60. Curling (874.700), 41. Kuželky (1.917.100)


2002

Šipky: nejsou uvedeny
Medaile: MS SDWF Lloret de Mar (Španělsko) 2001 - družstva ženy: 3.místo, muži: Benischko Roman, ženy: 1. Abadžievová Markéta, 2. Straková Kamila
ME EDU Poreč (Chorvatsko) 2001 - družstva muži: 1.místo, družstva ženy: 2.místo, dvojice ženy: 1. Štěpánová Zuzana, Benešová Marika, 3. Komorová Dagmar, Pázralová Eva, junioři: 3. Pašta Petr
Jiné sporty:: 92.-.96. Akrobatický R&R, Go, Stolní hokej, Střelba kuše (30.000), 71. Rádiový amatérský sport (163.000), 80. Taneční sport (223.600), 77. Billiard (266.100), 78. Kynologický sport (481.800), 53. Lukostřelba (485.600), 58. Šachy (655.300), 60. Curling (806.300), 38. Kuželky (1.730.600)


2003

Šipky: na 104. místě - Nebyly dodány formuláře na dotaci
Medaile: MS SDWF Lloret de Mar (Španělsko) 2002 - muži: 2. Hoffmann Martin, 3. Martin Peter (Svk-Cze), dvojice muži: 3. Rejent Jakub, Martin Peter, junioři do 21. let: 1. Jirkal Pavel
ME EDU St.Johann (Rakousko) 2002 - družstva muži: 3.místo, ženy: 3. Dagmar Komorová
Jiné sporty:: 93-97. Akrobatický R&R , Střelba kuše, Stolní hokej (30.000), 72. Rádiový amatérský sport (82.100), 62. Šachy (119.900), 80. Taneční sport (143.900), 64. Curling (135.800), 79. Billiard (158.100), 78. Kynologický sport (300.500), 51. Lukostřelba (537.300), 37. Kuželky (2.197.500)


2004

Šipky: nejsou uvedeny
Medaile: MS SDWF Lloret de Mar (Španělsko) 2003 - družstva ženy: 3.místo, muži: 1. Hoffmann Martin, ženy: 1. Kynzlová Hedvika, dvojice ženy cricket: 3. Kynzlová Hedvika, Bůžková Denisa
ME EDU Salou - Tarragona (Španělsko) 2003 - junioři: 2. Fiedler Tomáš
Jiné sporty:: 79 a 96-97. Billiard, Střelba kuše, Stolní hokej (30.000), 72. Rádiový amatérský sport (50.000), 62. Šachy (120.900), 80. Taneční sport (126.800), 78. Kynologický sport (278.600), 41. Lukostřelba (408.100), 58. Curling (522.000), 37. Kuželky (1.902.600)


2005

Šipky: nejsou uvedeny
Medaile: MS SDWF Lloret de Mar (Španělsko) 2004 - družstva muži: 3.místo, družstva ženy: 3.místo, ženy: 2. Schedivá Lenka, dvojice ženy: 1. Jirkalová Milena, Benešová Marika, dvojice muži cricket: 2. Hoffmann Martin, Kocourek Aleš, 3. Drtil Pavel, Rýpar Martin
ME EDU Hamburg (Německo) 2004 - družstva muži: 3.místo, družstva ženy: 2.místo, ženy 3. Štěpánová Zuzana, ženy cricket: 2. Štěpánová Zuzana
Jiné sporty:: 82 a 95-97. Billiard, Go, Střelba kuše, Stolní hokej (30.000), 76. Rádiový amatérský sport (32.800), 59. Šachy (823.300), 80. Taneční sport (93.900), 79. Kynologický sport (241.000), 41. Lukostřelba (410.600), 57. Curling (664.500), 49. Kuželky (2.402.700)


2006

Šipky: nejsou uvedeny, pouze v části Sportovní talent 2006 je uvedeno 106.místo
Medaile:
ME EDU Sopron (Maďarsko) 2005 - družstva muži: 2.místo, družstva ženy: 2.místo, ženy: 3. Vojtková Blanka, dvojice muži: 3. Rýpar Martin, Vorsa Jiří, dvojice ženy: 1. Schedivá Lenka, Procházková Alena
Jiné sporty:: 81,94,95 a 96. Billiard, Go, Střelba kuše, Stolní hokej (30.000), 60. Šachy (555.500), 80. Taneční sport (82.700), 76. Kynologický sport (269.100), 40. Lukostřelba (687.500), 53. Curling (676.200), 54. Kuželky (2.571.500)


2007

Šipky: na 98. místě, pouze uvedeny v programu talent
Medaile: ME EDU Umag (Chorvatsko) 2006 - družstva muži: 2.místo, družstva ženy: 2.místo, ženy: 1. Komorová Dagmar, muži cricket: 3. Navrátil Miloslav, ženy cricket: 3. Komorová Dagmar
Jiné sporty:: 93,95,96 Akrobatický R&R, Střelba kuše, Stolní hokej (30.000), 60. Šachy 553.300, 80. Taneční sport (100.900), 76. Kynologický sport (304.100), 40. Lukostřelba (671.700), 53. Curling (1.850.800), 54. Kuželky (2.356.600)


2008

Šipky: na 99. místě, pouze uvedeny v programu talent
Medaile: ME EDU Praha (Česko) 2007 - družstva ženy: 1.místo, muži: 1. Plšek Ondřej, ženy: 3. Abadžievová Markéta, junioři: 3. Korda Pavel, dvojice muži: 1. Hoffmann Martin, Valek Daniel, 2. Miklas David, Touš Petr , muži cricket: 1. Hoffmann Martin, ženy cricket: 2. Komorova Dagmar, triplemix: 1. Hoffmann Martin, Drtil Pavel, Schedivá Lenka.
Jiné sporty:: 90,93,94 Akrobatický R&R, Střelba kuše, Stolní hokej (30.000), 77. Kynologický sport (294.900), 75. Taneční sport (136.600), 41. Lukostřelba (468.200), 48. Curling (1.935.200), 55. Šachy 694.700, 56. Kuželky (1.802.900)


2009

Medaile: ME EDU Caorle (Itálie) 2008 - družstva muži 1.místo, družstva ženy: 1.místo, muži: 3. Kuric Robert, dvojice ženy: 2. Bruská Iveta, Komorová Dagmar, dvojice muři: 3. Kapucián Martin, Sedláček Karel, junioři: 3. Srp Jiří, triplemix: 3. Drtil Pavel, Pašta Petr, Schedivá Lenka

Souhrnně za 1995/2008

Nakonec srovnání dotací pro šipky a výše uvedené vybrané sporty za roky 1999/2008. (Excel 24 KB)