Metodika - ideální terč


Jak by měl vypadat ideální terč? Nemyslíme rozměry, barvy nebo počty výsečí ale to, jak jdou za sebou čísla (1-20). Návrhy, které časopisu Dart World zasílali kdysi čtenáři (viz. historie) jsme bohužel nikde neobjevili. A tak jsme se do toho pustili sami. Nejprve jsme si určili pravidla. Snažili jsme se, aby byl "nový" terč co nejtěžší pro hráče:

Standardní terč

  1. 20 bude ze zvyku nahoře (i když těžší by samozřejmě bylo, aby nebyla na tak výsadní pozici jako dnes).
  2. Velká čísla (11-20) by se měla střídat s malými (1-10), tak aby byly maximální možné trestné body (200).
  3. 19 by neměla být ve stejné ose jako 20.
  4. Cricketová čísla by měla být co nejdál od sebe.
  5. Sudá čísla by se měla střídat lichými. To ale odporuje již napsaným pravidlům, tak alespoň minimalizovat "nedostatky".
  6. Stížit zavírání, tj. čísla:
    20 - 10 - 5 , 18 - 9 , 16 - 8 - 4 - 2 - 1 , 14 - 7 , 12 - 6 - 3 co nejdál od sebe,
  7. Součet tří vedle sebe umístěných čísel by měl být v co nejmenší odchylce od 31,5 tj. 630/20. Viz. článek Čísla a plochy na terči
  8. Čísla která by měla být vedle sebe 20-1, 19-2, 18-3, 17-4, 16-5, 15-6, 14-7, 13-8, 12-9, 11-10. To není pravidlo, dvojice 14-7 navíc odporuje pravidlům výše, ale může to pomoci v bodě 7.

Jak jsme postupovali:

Ideální terč dle www.sipky.cz

Hodně jsme používali intuici, občas něco odhadli a přehazovali jsme pavidla jak se nám to hodilo :-)

Číslo 20 šlo dát na pozici č. 2 (viz obr. dole znázorňující schéma pozic velkých čísel), 19 na pozici 8 (podobně jako na standardním terči.. Logicky z toho vyplynula pozice 7 pro číslo 18.


Dále bylo potřeba rozdělit velká čísla tak, aby sudá byla u sebe a lichá také. Bylo třeba rozdělit velká čísla tak aby na jedné půlce terče byla sudá a na druhé lichá čísla (tlusté čáry na obrázku).

Dle 1. obrázku by byla sudá čísla nahoře a lichá dole, dle 2. obrázku by byla sudá čísla vpravo a lichá vlevo, takže jsme zvolili variantu dle obr. 3. Poté jsme umísťovali další čísla.


Splňeno?

Body č. 1-4 OK, bod 4 mnohem lépe než na stadardním terči
Bod č. 5 nelze splnit, ale minimalizovali jsme: 12-4 a 15-3 jsou jediná sudá resp. lichá čísla vedle sebe. Na standardním terči je takovýchto dvojic mnohem více - např. 7-19-3-17.
Body 6 a 8 OK, žádné dvě dvojice bodu 6 nejsou vedle sebe
Bod 7: Standardní teč i náš ideální terč má průměr tří čísel vedle sebe 31,5. Standardní terč má ale rozpětí 22-42 (+9,5 -10,5). Náš terč jsme zlepšili na 23-40 (± 8,5).

Celkově se nám (doufáme) podařilo vymyslet terč který je mnohem složitější pro hráče, kteří nemají takovou přesnost hry ale i pro vykonnostně lepší hráče.


Ideální?

Pokud si zvolíte jiná pravidla či jiné priority, tak se Vám povede sestavit lepší "ideální terč". O čemž ale pochybujeme, protože ten náš je určitě nejlepší :-) Ale vážně: pokud svůj návrh pošlete, určitě se nad ním zamyslíme a můžeme ho i zveřejnit.