Metodika - čísla a plochy na terči


Čísla na standardním terči jdou za sebou v následujícím pořadí (dvacítka je zcela nahoře):
20, 1, 18, 4, 13, 6, 10, 15, 2, 17, 3, 19, 7, 16, 8, 11, 14, 9, 12 a 5

Toto číslování již roku 1896 vynalezl 44 letý tesař Brian Gamlin ze severoanglického města Bury (Lancashire). Dříve než stačil tento vynález patentovat, v roce 1903 zemřel. Když později přišel časopis Dart World (Svět šipek) s výzvou, aby jeho čtenáři zkusili vymyslet lepší systém číslování, došlo do redakce mnoho návrhů, žádný z nich však nebyl lepší, než původní Gamlinův model, který byl pak v sedmdesátých letech uznán jako oficiální norma.

Pro připomenutí: 10x Česky Anglicky Předpona
1.000
1.000.000
1.000.000.000
1.000.000.000.000
1.000.000.000.000.000
1.000.000.000.000.000.000
1.000.000.000.000.000.000.000
1.000.000.000.000.000.000.000.000
1.000.000.000.000.000.000.000.000.000
103
106
109
1012
1015
1018
1021
1024
1027
tisíc
milion
miliarda
bilion
biliarda
trilion
triliarda
kvadrilion
kvadriliarda


bilion
trilion
quadrilion
quintilion
sextillion
septillion
octillion
k - kilo
M - Mega
G - Giga
T - Tera
P - Peta
E - Exa
Z - Zetta
Y - Yotta

Standardní terč s 20 sektory má celkem 19! možností jak za sebou jdou čísla. Pokud bychom chtěli jeden z těchto terčů pověsit, máme 20 možností. Takže terč s 20 sektory má 20! možností pověšení.
19! = 121.645.100.408.832.000 tj. přes 121 biliard
20! = 2.432.902.008.176.640.000 tj. přes 2 triliony

Z těchto terčů "jen" 10!·9! terčů má čísla poskládána tak aby se střídala malá (1-10) s velkými (11-20). Násobeno dvaceti nám zase dá možnosti pověšení těchto terčů.
10!·9! = 1.316.818.944.000
10!·9!·20 = 26.336.378.880.000

Terče se střídáním malých a velkých čísel má maximální možné trestné body ve výši 200. Náš standardní terč 198. Důvodem je umístění velkých čísel 11 a 14 vedle sebe a malých čísel 6 a 10 vedle sebe. Tato "nedokonalost by se dala vyřešit např. přesunutím čtrnáctky mezi šestku a desítku.

Až do tohoto místa je to v podstatě článek který jsme našli na internetu, doplněný o některé podrobnosti. Ale autor bohužel nepopsal, co to vlastně trestné body jsou a jak se k číslu 200, resp. 198 dostal. A jelikož jsme zvídaví...

A B C     D E F     G H I     J K L
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
1
7
4
3
8
2
9
6
5
14
5
3
1
2
7
10
11
4
9
8
-19
-12
-14
-14
-8
-13
-5
-7
-7
3
-15
-16
-17
-15
-9
-5
-3
-9
-3
-3
-34
-28
-31
-29
-17
-18
-8
-16
-10
0
19
12
14
14
8
13
5
7
7
3
15
16
17
15
9
5
3
9
3
3
34
28
31
29
17
18
8
16
10
6
60
57
54
51
48
45
42
39
36
33
1
3
1
2
7
2
9
4
5
8
26
29
23
22
31
27
34
23
26
33
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
15
12
11
16
10
20
13
19
17
18
6
14
16
19
13
12
18
17
15
20
5
3
3
9
4
15
9
16
15
17
-4
5
8
12
7
7
14
14
13
19
1
8
11
21
11
22
23
30
28
36
5
3
3
9
4
15
9
16
15
17
4
5
8
12
7
7
14
14
13
19
9
8
11
21
11
22
23
30
28
36
30
27
24
21
18
15
12
9
6
3
6
9
8
7
6
5
4
3
2
1
31
35
35
42
29
37
35
39
34
39
210 210 210 0 0 0 198 198 396 630 93 630

Nejdříve jsme si vytvořili tabulku, kterou jsme postupně rozšiřovali:

A = Číslo na terči
B = Vedlejší číslo po směru hod. ručiček
C = Vedlejší číslo proti směru

D = B - A
E = C - A
F = D + E
Ale tudy cesta nevedla, zkusili jsme čísla zabsolutnit...

G = abs(D) neboli |D|
H = abs(E) neboli |H|
I = abs(F) neboli |F|
A tady se nám v posledním součtovém řádku objeví hledané číslo 198. Trestné body jsou tedy součtem rozdílů (v absolutní hodnotě) mezi číslem a chybným hodem buď. vždy po směru nebo vždy proti směru na všech číslech na terči (1-20).

J = 3 * A
K = min. z A,B,C
L = A + B + C

Z posledních tří sloupečků vyplýva několik (někdy úsměvných) zajímavostí:
1) Pokud by hrál hru okolo terče neomylný Supertaylor, který hází vždy tripl (sloupec J), se šipkařem Supersmolařem, který hází vždy nejmenší singl z výseče na kterou hází a jejích dvou sousedek (sloupec K), (jedna šipka na každou výseč), vyhrál by 630:93 (93 je 14,76 % z 630).
2) Šipkaři, kteří neházejí s velkou přesností, házejí často na číslo 14 (sousedí s relativně velkými čísly 9 a 11). Sloupeček K nám to dokazuje, dobré číslo je i 9 (sousedí s 12 a 14).
3) Součet tří výsečí vedle sebe je pro méně přesné šipkaře také zajímavý údaj. Nejlépe je na tom číslo 7 (sousedí s 16 a 19). Další takto zajímavá čísla jsou 3 (19, 17) a 1 (20, 18).Plochy na terči

Sektor:
Double
Vněj. singl
Tripl
Vnitř. singl
  Plocha: (palce²)
0,758.400
3,463.115
0,463.876
2,147.573
    Sektor:
25
Bull
Plocha: (palce²)
1,030.835
0,196.350
D S T S     Double Vnější s. Tripl Vnitřní s.
40
38
36
34
32
30
28
26
24
22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
50
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
25
60
57
54
51
48
45
42
39
36
33
30
27
24
21
18
15
12
9
6
3
-
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
-
30,336
28,819
27,302
25,786
24,269
22,752
21,235
19,718
18,202
16,685
15,168
13,651
12,134
10,618
9,101
7,584
6,067
4,550
3,034
1,517
9,817
69,262
65,799
62,336
58,873
55,410
51,947
48,484
45,020
41,557
38,094
34,631
31,168
27,705
24,242
20,779
17,316
13,852
10,389
6,926
3,463
25,771
27,833
26,441
25,049
23,658
22,266
20,874
19,483
18,091
16,700
15,308
13,916
12,525
11,133
9,741
8,350
6,958
5,567
4,175
2,783
1,392
-
42,951
40,804
38,656
36,509
34,361
32,214
30,066
27,918
25,771
23,623
21,476
19,328
17,181
15,033
12,885
10,738
8,590
6,443
4,295
2,148
-

Čísla v pravé tabulce jsou součinem odpovídající plochy sektoru (viz. zcela vlevo) s hodnotou sektoru v levé tabulce.