Welcome to my personal website! - Alan Williamson Jr.
Vítejte na mých osobních stránkách! - Alan Williamson ml.

Round Of Nine

RO9

 

 

 
     

My Dartboard Collection
Má sbírka šipkových terčů

I am always looking for new or old unusual dartboards. I am willing to buy or trade for anything you think I may be interested in. Take at look at what I have in my collection now.
Sbírám nové i staré neobvyklé terče. Kupiji a vyměňuji za cokoli co si myslíte že mě zajímá. Podívejte se, co mám ve své sbírce.
Omlouváme se za neúplný a nekvalitní rychlopřeklad. Není čas... Zajímavé by bylo přeložit pravidla k jednotlivým hrám ale na to opravdu nemáme čas, nechcete o to se někdo pokusit?

 

DMI Hi Score Bandit

2x Trebles & 2x Doubles

Winmau Narrow Fives / London 5's

Same as the Wide Fives but half size doubles and trebles

Stejný jako Wide Fives ale s polovičnímy dably a triply

Regional Board E. London

Regionální terč východního Londýna

Narrow Fives Rules


 

Winmau Wide Fives / Ipswich 5's

One game played on the board was 51-by-Fives, which has Dartboard.

The game is fairly simple; the winner is the player to reach exactly 51 points first, starting from zero. BUT, the actual score thrown is divided by 5 to get the scoring amount. In other words, a thrown score of 20, divided by 5, would actually score 4 points on the chalkboard.

Play proceeds like this until 51 is reached. Like '01 games, it is possible to bust.. if you have a score of 50, for instance, and throw 20 points, your new score would be 54... a bust. Go back to 50 next turn!

When 51-by-Fives is played on an English Clock face Board, all 3 darts must score each turn, or none may count. This keeps someone from throwing-away the last dart to avoid a bust. Also, all 3 darts thrown must add up to a number divisible by 5, or none count that turn.

Wide Fives Rules

 

 

Par Darts Board

Par Darts Rules

 

 

 

Touchdown Darts

Touchdown Darts Rules

 

Harrows Quadro 240 Board

A very rare board made with a quad inner ring! Score up to 240 points on a throw.

Velmi vzácný terč se čtyřnásobky ve vnitřním mezikruží. Možno hodit 240 na tři šipky.

This board is no longer made.

Tento terč se již nevyrábí.

 

Saddam Hussein Board

A Coiled Paper Board featuring Saddam Himself! Hard to find board.

Terč ze stočeného papíru s podobiznou Saddama. Težké ho najít.

 

Most Wanted Terrorist Board

Terč nejhledanějšího teroristy

 

Southern Comfort Voodoo Groove

 

Widdy Board / American Dart Board

Usually double sided and made of basswood.

Obvykle oboustraný a vyrobený z lipového dřeva

Widdy Board Rules

 

Monroe Cork Board

Just like the Widdy board but made of coiled foam and round.

Sejný jako terč Widdy ale vyrobený z molitanu (nebo nějaké pěny)

 

 

Standard Dartboard

This board is made from real cork!

Tento terč je vyroben ze skutečného korku!

 

Very Old Baseball Game

 

Old Baseball Game Unusual Graphics

Baseball Rules

 

 

Crown Challenger Dart Board

Old Baseball Game From The 1960's

 

 

 

Common Baseball Game

 

Vogelpik Board / Belgium Board Straw

This board which I bought from a guy who makes them in Belgium is made from raw compressed straw grass. It has metal dividers and is hand painted. It plays exceptionally well.

Tento terč jsem koupil od kluka který dělá v Belgii a je vyroben ze stlačených travních stébel. Má kovové oddělovače a je ručne namalovaný. Hraje se na něm výjimečně dobře.

Vogelpik Rules

 

Vogelpik Board / Belgium Board Basswood

Us Americans got to tinker with everything. Here is our fix to the unique and beautiful straw Belgian board.

My američané hrajeme všechno. Tady je naše úprava krásného slaměného belgického terče.

Vogelpik Rules

 

 Halex Soft Tip Board

Personally I can't stand soft tip. Someone please explain to me why you would pay to throw darts... is the math that hard???

Osobně nemám rád softy. Vysvětlete mi prosím, proč by se mělo platit za házení šipek .. jste tak matematicky natvrdlí?

But... need to have one for the museum. LOL

Ale potřebuji mít jeden pro muzeum.

 

Unicorn Eclipse

Standard Clock Board

 

 

Japanese Board

I have no idea what this board says or the rules to play it but hey it looks funky anyone have the rules???

Nemám vůbec představu, co na tomto japonském terči je a jaká jsou pravidla, ale vypadá to zajímavě, nezná to někdo?

 

 

Another Unusual Baseball Board

Další neobvyklý bejsbolový terč

 

Halex Championship Golf Board

 

  Halex Championship Baseball Board

 

Yorkshire Board

No Trebles and no single bulls-eye.

Bez trojnásobků a bez pětadvacítky

Yorkshire Board Rules

 

 

Winmau Champions Choice

Half size trebles and doubles great for practicing.

Poloviční triply a dably, skvělý na trénink.

 

 

Target Dart Board

 

Budweiser Bottle Cap Board

Terč vypadající jak zátka od piva

 

Unusual Cork Board w/ Reverse Side
Neobvyklý korkový terč a jeho druhá strana

Champion Card Dart

Has 52 playing cards on the board for playing poker blackjack etc.....

52 hracík karet na terči pro hraní různých karetních her (Poker, Plack Jack, atd.)

 

 

 

Ballantine Beer Baseball Dart Board

A very old baseball game board. Very Rare.

Velmi starý baseballový terč. Velmi vzácný.

 

Real Wood Standard Board
Opravdový dřevěný standardní terč

 

Old Cork Baseball Game

Nevíme jestli je terč z korku (viz. výše) nebo z Corku - irského města

 

Soaring Darts Big Casino Board

Soaring = vznášející se

 

Sportscraft Electronic Baseball

Soft Tip Game Board Very Rare

Terč pro softové hroty - velmi vzácný

 

Sportscraft Touchdown Darts

Football soft tip game board very rare. Terč pro softové hroty pro fotbalovou hru - velmi vzácný.

Touchdown Darts Rules

 

 

The Simpsons Dart Board

 

Soaring Darts Stress Dartboard

Antistresový terč

 

Poker Dartboard

 

Red Budweiser Board

Halex Spike It

Football Dartboard

"Spike It" Rules

Copyright 2006    adwjr Webmaster