Historie - Devět šipek - teorie (Double in - Double out)

Jediný (velký) turnaj který se hraje ve formátu Double in - Double out je PDC - World Grand Prix. Turnaj se konná na konci října v Citywest Hotelu, v Dublinu, v Irsku. Vítěze si mužete přečíst v kapitole historie (zde)


Stejně jako v předchozí části pro 501 Double out si rozdělíme možnosti po triádách. Existuje 30 možností s opakováním (viz. tab 1)

T. 1 T. 2 T. 3
170 180 151
170 177 154
170 174 157
170 171 160
170 170 161
170 167 164
170 164 167
170 161 170
167 180 154
167 177 157
167 174 160
167 170 164
167 167 167
167 164 170
164 180 157
T. 1 T. 2 T. 3
164 177 160
164 170 167
164 167 170
161 180 160
161 170 170
160 180 161
160 177 164
160 174 167
160 171 170
157 180 164
157 177 167
157 174 170
154 180 167
154 177 170
151 180 170

V této tabulce se vyskytují v prvním sloupci čísla která si rozepíšeme stejně jako v tabulce č. 3 předchozího dílu. (Pozor je to Double in a jsou to permutace!):


170 - (1 možnost) B+2T20
167 - (2 možnosti) B+T20+T19
164 - (3 možnosti) B+T20+T18, B+2T19
161 - (4 možnosti) B+T20+T17, B+T19+T18
160 - (3 možnosti) 2T20+D20, 2B+T20
157 - (4 možnosti) T20+T19+D20, 2B+T19
154 - (6 možností) T20+T18+D20, 2T20+D18, 2T19+D20, 2B+T18
151 - (8 možností) T20+T19+D17, T20+T17+D20, T19+T18+D20, 2B+T17

Ostatní čísla z prostředního a posledního sloupce už jsou rozepsána v předchozím díle.

Takže nám vyšla následující tabulka č.2 kde jsmenahradili jednotlivé triády, podle toho zda se musí otvírat dablem (1. sloupec) nebo se dají hodit jakýmkoli způsobem (2. sloupec), anebo se musí zavírat doublem. Poté je po řádcích vynásobíme:

č. 1 č. 2 č. 3 »» p. 1 p. 2 p. 3 »» Suma
170 180 151   1 1 8   8
170 177 154   1 3 6   18
170 174 157   1 6 4   24
170 171 160   1 10 3   30
170 170 161   1 3 4   12
170 167 164   1 6 3   18
170 164 167   1 9 2   18
170 161 170   1 12 1   12
167 180 154   2 1 6   12
167 177 157   2 3 4   24
167 174 160   2 6 3   36
167 170 164   2 3 3   18
167 167 167   2 6 2   24
167 164 170   2 9 1   18
164 180 157   3 1 4   12
164 177 160   3 3 3   27
164 170 167   3 3 2   18
164 167 170   3 6 1   18
161 180 160   4 1 3   12
161 170 170   4 3 1   12
160 180 161   3 1 4   12
160 177 164   3 3 3   27
160 174 167   3 6 2   36
160 171 170   3 10 1   30
157 180 164   4 1 3   12
157 177 167   4 3 2   24
157 174 170   4 6 1   24
154 180 167   6 1 2   12
154 177 170   6 3 1   18
151 180 170   8 1 1   8

... a sečteme poslední sloupec, dostaneme počet permutací kterými se dá hodit 501 Double in - Double out devíti šipkami. Je to:

5 7 4

DI/DO - buď na začátku nebo na konci musí být 50.