Metodika - první turnaj


Pořádáme první turnaj.

Už máme na hospodě pár týdnů automat, máme za sebou první hody, hrajeme zápasy mezi sebou a tak přichází na řadu otázka jak uspořádat turnaj. Pro začínající pořadatele jsme připravili pár rad.

Jakou hru hrát?

Nejprve je třeba rozhodnout jakou hru hrát. Pro začínající hráče je dobré hrát high score (naházet co nejvíc) nebo 301 single out. Nejobvyklejší je hrát na dva vítězné legy. Dále je dobré předběžně zjistit kolik hráčů se turnaje zúčastní. Na velkých turnajích se obvykle počítá jeden šipkový automat na 10 startujících.

Uvedeme příklad. Zvolíme hru 501 double out, máme na provozovně jeden automat a přihlásí se šestnáct hráčů, převážně začínajících. Vzhledem k menším zkušenostem hráčů bude většina zápasů končit výsledkem 2:1, a často se bude hra ukončovat rozhozem na střed. Tempo turnaje bude zhruba na úrovni 3-4 zápasy za hodinu. Oboustranný pavouk, tzv. dvojité KO, se za těchto podmínek bude hrát zhruba osm hodin!! Šílený nesmysl! Mistrovství republiky nebo podobné turnaje sice trvají až 12 hodin (je to několik turnajů dohromady), ale to je naprosto odlišná situace. Místní turnaj je rozumný pokud trvá maximálně tak 3-4 hodiny. Hospodský turnaj totiž časem ztrácí často, i vlivem alkoholu, na kvalitě. Finále by mělo být vyvrcholením a ne potácením se unavených postav.

Volbou 301 DO místo 501 DO zkrátíme dobu trvání turnaje o třetinu a dalšího zkrácení dosáhneme volbou single out. Hra high score se hraje jen na sedm kol a je vhodná i pro vyspělé hráče a přitom je časově nejméně náročná.

Příprava turnaje

Dalším krokem je zajistit ceny a stanovit startovné. Šipkám nakloněný hostinský může zaplatit pohár pro vítěze, nebo dát nějakou lahvinku, či poukázku na konzumaci (jídlo, pití), ono se to hostinskému vrátí ve větší návštěvě provozovny. Při získávání cen do turnaje se nemá zapomínat na majitele (pronajímatele) automatu. No a samozřejmě všichni známí podnikatelé a pod. Případně se může zvolit varianta podílu na vybraném startovném. Je dobré počítat s malým procente na úhradu nákladů pořadatele. Startovné volíme podle způsobu zajištění cen. Máme-li sponzora na ceny, tak může být nižší, nebo jen malé na pokrytí nákladů pořadatele.

Zhruba 2-3 týdny před turnajem vyvěsíme plakát.

Na vlastní turnaj si připravíme (viz: download):

Vlastní turnaj:

Po registraci účastníků je obvyklé účastníky několika slovy přivítat, připomenout některé body pravidel, u kterých by mohlo docházet k nejasnostem, např. rozhoz na střed, oznámit kdo dodal ceny apod.

Pak turnaj rozlosujeme. Do osudí (čepice) dáme čísla podle počtu přihlášených, každý hráč si vytáhne číslo a podle čísla se zapíše do herního plánu. Čísla v herním plánu ukazují kam se po první porážce hráč přesune. Při nasazování dalších zápasů se snažíme, aby se rovnoměrně hrála pravá i levá strana herního plánu, a některým hráčům nevznikaly dlouhé přestávky mezi zápasy na úkor jiných hráčů. Mezi jednotlivými zápasy je třeba si připravit, kdo bude hrát jako další. Turnaj musí tzv. "odsejpat". Je dobré upozornit hráče že budou hrát další zápas (toaleta, nápoje atd.).

Na konci turnaje hráč, který prošel do finále z levé strany potřebuje pro vítězství v turnaji vyhrát dvakrát! Vyhraje-li první finálový zápas vítěz pravé strany, pak hráč, který přišel do finále z levé strany má dvě porážky a končí. Ovšem, jestliže první finálový zápas vyhraje hráč z levé strany herního plánu, pak mají oba finalisté po jedné porážce a musí hrát rozhodující zápas.

Závěr

Po skončení turnaje poděkujeme hráčům za účast a vyhlásíme vítěze a předáme ceny. Všechny turnaje jednotlivců takovéhoto typu (tzv. Místní Open) se v současnosti zaznamenávají do žebříčku UŠO - Unie šipkových organizací. Hráči nemusí být zaregistrováni, svaz však chce znát rodná čísla. O posílání zápisů z turnaje je lepší se dohodnout se svazem nebo s příslušným oblastním sekretářem.

Hodně štěstí při pořádání turnaje...