Šipky a ČSTV ve zkratce

Vznik prvních svazů

Pro neznalé šipkového sportu (jedná se o přesnostní sport) - šipky se dělí na dvě varianty:
softy - šipky mají plastové hroty, hází se na terče (bedny) s elektronickým počítadlem, UŠO - několik tisíc licencovaných hráčů
steely - šipky mají ocelové hroty, hází se na sisalový terč terč, hráči si skóre počítají ručně, zabodávání šipek je tižší, ČŠO - několik set licencovaných hráčů
Rozměry terče jsou stejné, steelové šipky jsou těžší, většina steelařů hraje i softy, pro (deseti)tisíce nelicencovaných hráčů je to zábavná hra.

První pokus

První informace které jsme našli o vztazích šipek a ČSTV jsou z roku 1996, kdy ČŠS (softy) a ČŠO (steely) po doporučení ČSTV přepracovali a následně přijali společné stanovy a vytvořili nový sportovní svaz, jehož členy jsou přímo hráči šipek. Dále byly vypracovány a přijaty další dokumenty dle regulí ČSTV. V dubnu 1997 byl ČŠS přijat za přidruženého člena ČSTV. Kdy byla přijata za přidruženého člena ČAKS se nám nepodařilo zjistit (ale asi to bylo před ČŠS).

19.04.1998 se konal první pokus o vstup do ČSTV, ale skončilo to protestem ČAKS, hádkou a následným nepřijetím šipek. Jeden novinář poté prohlásil, že z tohoto vystoupení se šipky budou lízat hodně dlouho. A také že mají šipky jako sport v ČSTV na pár let utrum.

Vznik UŠO

Rozpory a řevnivost mezi jednotlivými svazy se podařilo rychle překonat:
22.02.1999 vzniklá UŠO – Unie šipkových organizací (AŠA, ČAKS, ČŠO a ČSS). 12.05.1999 se UŠO stává přidruženým členem ČSTV. UŠO vznikla v první fázi jen z "musu", za účelem vstupu do ČSTV. Po čase se ale začaly slučovat pravidla i soutěže. Nejdříve (08/2004) soutěže jednotlivců (MR, turnaje TOP, Republikové Grand Prix, Regionalní Mastery, vznikla Superliga týmů). Od 09/2009 se plně sloučily i poslední soutěže týmů (MR, liga, pohár).

A ne! A ne! A ne!

Důvody nepřijetí

Nejdříve byly důvodem rozpory mezi jednotlivými svazy. ČSTV chtělo zcela pochopitelně jednat jen s jedním subjektem. Již od začátku "vstupování" do ČSTV (a je tomu tak doteď) je zřejmé, že jde hlavně o obyčejnou nechuť dělit se o finance.

Jeden čas byl problémem i stav financí ČSTV, problémy s financováním Sazka Arény, problémy s DPH a vztahy s MŠMT. Problémy s rozdělováním ale budou vždy.

Neznalost šipek, již asi také není takovým problémem. TV přenosy v posledních letech snad přispěly k tomu, že šipky již jsou brány jako sport a nejen jako zábava. Delegáti ale možná mají zmatek v rozdílu mezi softy a steely. Oddělením steelů (ČŠO) od UŠO (od 01.01.2008) a pokus vstoupit do ČSTV samostatně (2009) se jim možná jeví jako další nesystémovost a dává jim určitou záminku pro nepřijetí. Do hlav delegátů ale nikdo nevidí.

Přijetí blokují stávající svazy ČSTV které musí nadpoloviční většinou přítomných delegátů schválit přijetí nového člena. ČSTV je financována státem, resp. ze zdrojů a.s. Sazka, jejíž je stát prostřednictvím ČSTV majoritním vlastníkem (68%). Stát, ale ani vedení ČSTV (Výkonný výbor) nemá vliv na rozhodování o nových členech. A systém je tak nastaven proti přijímání nových členů.

Vývoj

Mnoho šipkařů je každoročně zklamána nepřijetím a hlavně nefér argumenty některých delegátů - šipkobijců na jednání valné hromady. Ale přesto vždy s napětím jednání sledují. Budiž nám útěchou, že ani v jiných státech to šipky nemají jednoduché: po devíti neúspěšných pokusech byly šipky v 05/2009 ve Švédsku na ten desáty uznány jako sport.