Quadro terč - teorie

# S D T Q
1 S1      
2 S2 D1    
3 S3   T1  
4 S4 D2   Q1
5 S5      
6 S6 D3 T2  
7 S7      
8 S8 D4   Q2
9 S9   T3  
10 S10 D5    
11 S11      
12 S12 D6 T4 Q3
13 S13      
14 S14 D7    
15 S15   T5  
16 S16 D8   Q4
17 S17      
18 S18 D9 T6  
19 S19      
20 S20 D10   Q5
# S D T Q
21     T7  
22   D11    
23        
24   D12 T8 Q6
25 25      
26   D13    
27     T9  
28   D14   Q7
29        
30   D15 T10  
31        
32   D16   Q8
33     T11  
34   D17    
35        
36   D18 T12 Q9
37        
38   D19    
39     T13  
40   D20   Q10
# S D T Q
41           
42     T14  
43        
44       Q11
45     T15  
46        
47        
48     T16 Q12
49        
50   50    
51     T17  
52       Q13
53        
54     T18  
55        
56       Q14
57     T19  
58        
59        
60     T20 Q15
# S D T Q
61                 
62        
63        
64       Q16
65        
66        
67        
68       Q17
69        
70        
71        
72       Q18
73        
74        
75        
76       Q19
77        
78        
79        
80       Q20

Vysvětlivky:

      Klasický terč      Quadro sekce    
12 Dá se hodit :-)    25 25/50 je na obou terčích    44 Dá se hodit jen na quadro terči    23 Nedá se hodit :-(   

Jak hodit "sedmičku":

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
T17 Q20 Q20 Q20 Q20 Q20 50
Q20 T17 Q20 Q20 Q20 Q20 50
Q20 Q20 T17 Q20 Q20 Q20 50
Q20 Q20 Q20 T17 Q20 Q20 50
Q20 Q20 Q20 Q20 T17 Q20 50
Q20 Q20 Q20 Q20 Q20 T17 50Poznámky:

437 =
439 =
517 =
519 =
271 818 611 107
502 592 611 936 843
897 410 677 851
2 334 165 173 090 450