Historie šipek - počátky


Pravěk

Historie šipek sahá až k době, kdy se po naší zemi proháněla dnes již vyhynulá zvířata. Jistě si všichni pamatujete z dob svého dětství ilustrace (např. Burianovy) v knihách o dávných dobách (spisovatelé Augusta nebo Štorch). Na těchto obrazech je vidět (a je to podloženo vědeckým výzkumem a vykopávkami), jak naši předkové loví (např. jelena, mamuta či jiné) pomocí oštěpů. A tady bychom měli udělat první zastávku na naší šipkové cestě časem. Možná že to je jen odbočka, ale nikdo nám nevymluví, že tehdy se zrodil předchůdce dnešních moderních sportovních náčiní, tedy oštěp (Železný, Zátopková, ...).

Přestož nejstarší oštěpy, nalezeny v německém Schöningenu, jsou staré jen asi 400.000 let, americký antropolog R.C.Kelly se domnívá že oštěp lidé používají už milion let. No a oštěp je vlastně (při troše dobré vůle) taková větší šipka. Původ šipek je opravdu odvozován od oštěpů, kuší či luků. Sice má tělo dřevěné a ne z wolframu a hroty nejsou z plastu, ale z kamene. Letky nevidno. Nyní si dovolím udělat odbočku k pravidlům šipkového sportu.


Středověk

Šipky používali už Assyriané či Římané. Názvy Parthian či Pilum, v překladu šipky, byly známy už před naším letopočtem. Ovšem nemělo to souvislost se šipkovým sportem, jak ho známe dnes ale se zbraní, která byla používána lučišníky při boji zblízka V Anglii se používají asi od 12ého století. Jako turnajová zábava od 16ého století. První zmínka o slovu Darts (angl. šipky) je z Oxfordského slovníku z roku 1314.

Další zmínka o šipkách je z roku 1415. Angličtí lučištníci prý před svým vítězstvím nad Francouzi v bitvě o Azincourt (dř. Agincourt - severofr. místo u města Arras) pod vedením Jindřicha V. hráli nějakou formu šipek.

První sadu šipek, o kterých je zmínka v dějinách dostal král Jindřich VIII. od své manželky Anny Boleynové v roce 1532. O turnajích z této doby není žádná zmínka, snad jen, že král Jindřich VIII. jimi bavil své milenky v Hampton Court - velkém královském zámku na JZ Londýna.

Další zmínka o šipkách se dochovala z roku 1620, kdy loď Mayflower plula z Anglie do Ameriky s prvními usedlíky, kteří na její palubě hráli hru zvanou Darts - šipky. Legenda říká že "Pilgrim Fathers - otcové poutníci" kteří přijeli na této lodi, hráli šipky i později po založení Plymouthu (Massachusetts).

Největší rozvoj šipek nastal ve středověku, a to především v Anglii. Angličtí lučištníci vyráběli ze svých dlouhých klasických šípů asi 30 cm dlouhé šípy, používané k ochraně či při přepadech pocestných. Tyto šípy se házeli jako nůž nebo sekery. Posléze se začali používat v anglických hospodách (pubech). Tam se zákazníci bavili soutěžením ve vrhání těchto zkrácených šípů do špalků z (prý) jilmového dřeva nebo do terčů, kterými bylo hospodské zařízení a nebo dna sudů s vínem. Vysušením špalky praskaly a vznikly tak první sekce (dnes číslované).

Šipky tedy vznikly jako hospodská zábava. Z anglických hospod se zásluhou kolonizace dostávají do celého světa a stávají se jedním z nestarších sportů.


Novověk

A co terč? Již roku 1896 jej (systém číslování) vynalezl 44 letý tesař Brian Gamlin ze severoanglického města Bury (Lancashire). Dříve než stačil tento vynález patentovat, v roce 1903 zemřel. Když později přišel časopis Dart World (Svět šipek) s výzvou, aby jeho čtenáři zkusili vymyslet lepší systém číslování, došlo do redakce mnoho návrhů, žádný z nich však nebyl lepší, než původní Gamlinův model, který byl pak v sedmdesátých letech uznán jako oficiální norma. Existuje prý 121,645,100,408,832,000 možných variant umístění čísel.

Yorkshireman (asi firma?) si v roce 1906 nechal patentovat celokovové telíčko,

První registrovaná 180 byla hozena na terči roku 1902 Johnem Readerem (Highbbury Tavern, Sussex) před hosty místní hospody. Druhá padla o 7 měsíců později. Hodil jí Paul Adams (Portland).

V Anglii se vedl spor, zda jsou šipky umění nebo náhoda. Podle anglického zákona se v hospodách nesměla hrát hra náhody. První, kdo byl postaven před soud, byl roku 1908 Jim Garside, hospodský z Adelphi Inn (Leeds). Ten byl předvolán před místí soudce aby reagoval na to že ve svých prostorách dovolil sázení na hru náhody - šipky. On požádal o pomoc místního šampiona William "Bigfoot" Anakina. Ten k obhajobě, že šipky nejsou hra o náhodě, ale umění, nechal do soudní síně přinést terč a vyzval kohokoli ze soudců nebo přísedících, aby si hodil na terč, poté hodil on sám tři dvacítky. Po několika pokusech soudců a přísedících Anakin znova opakoval své hody - 3 x 20. Soudce musel uznat, že tato hra je umění, Anakina, resp. Garsida osvobodil a hra šipky se mohla provozovat po celé Anglii.

V průběhu 19. století se hra víceméně standardizuje. Hází se asi deseticentimetrovým válečkem ze dřeva, zakončeným ostrým, kovovým hrotem a na straně druhé jsou připevněny letky z ptačího peří. Obdobně se ustaluje i terč. Až do začátku dvacátého století, šipky existovaly v různých formách po celé Anglii a zápasy probíhaly buď mezi návštěvníky hospod nebo v přátelských utkání mezi hospodami které byly nedaleko od sebe. V průběhu století dvacátého vznikají první turnaje a pravidla šipkového sportu. Po první světové válce byly ustavovány první pivovarské ligy a v roce 1927 začína první velký turnaj - News of the World.

Maďarský obchodník Frank Lowy začína prodávat šipky a později v roce 1937 zakládá firmu Unicorn - dnes jednoho z největších výrobců šipek na světě.

Standardizuje se i vzdálenost odhozu. V roce 1908 byla vzdálenost čáry ustanovena použitím třech vysokých pivních sudů za sebou, což činilo 9''. (Mimochodem: tyto sudy vyráběla firma S. Hockey & Sons - odhozové čáře se v angličtině říká Line, Oche nebo Hockey.)
V 12/1977 doporučila WDF vzdálenost 7' 9 1/4" - 237 cm (původně to bylo jen 7' a 9'' ale tato vzdálenost se špatně převáděla do metrické míry). Do té doby bylo mnoho různých pravidel: Turnaj News of the World do II. světové války - 9'', poté 8'', NDA(GB) 7' 6", JAR 8' - 244 cm (asi chybně se uvádí 9'), Nottingham 6', Norfolk 6' 6", Newcastle 7' 3", Stoke 7' 1", Norfolkská liga 6' 11.9" (9' diagonála do středu), nebo dodnes v některých anglických pubech používaná 8' 6'' (2.59 m).

Pokud jde o výšku středu 5' 8'', tj. 173 cm, odpovídala ve dvacátých letech (kdy byla ustanovena) průměrné výšce muže.