Komentáře k článkům rubriky ""

Zprávy které Vás zaujaly, a komentáře k nim...


E00008 - Chybný příkaz SQL. select T17_COMMENT.T17_ID, T17_COMMENT.T01_ID_PARENT, to_char(T17_COMMENT.T17_DATETIME, 'DD.MM.YYYY HH24:MI:SS'), T17_COMMENT.T17_TITLE, T17_COMMENT.T17_COMMENT_L, T17_COMMENT.T17_COMMENT_B, T17_COMMENT.T17_SIGN, T17_COMMENT.T17_EMAIL, T01_OBJ.T01_STATE, T19_COMP.T19_IP, T19_COMP.T19_IP_PROXY, T19_COMP.T19_COMP from T17_COMMENT, T01_OBJ, T19_COMP, T17_COMMENT T17_NEWS where T17_COMMENT.T17_ID = T01_OBJ.T01_ID and T17_COMMENT.T19_ID = T19_COMP.T19_ID and T01_STATE > 0 and T17_COMMENT.T01_ID_PARENT = T17_NEWS.T17_ID and T17_NEWS.T01_ID_PARENT = order by T17_COMMENT.T17_DATETIME desc limit